Badania makroskopowe

Badania makroskopowe przeprowadzane są na prawidłowo wyciętym, wypolerowanym i odpowiednio wytrawionym zgładzie metalograficznym pobranym z przekroju poprzecznego badanego złącza spawanego.

Badaniom podlegają połączenia spawane ze stali czarnych, kwasoodpornych, nierdzewnych, aluminium i miedzi o grubości od 1 – 60 mm.

Metody makroskopowe są badaniami niszczącymi pozwalającymi na wykrycie wewnętrznych niezgodności spawalniczych takich jak: pęknięcia, pustki i pęcherze gazowe, jamy skurczowe, wtrącenia stałe, wtrącenia żużla, wtrącenia topnika, wtrącenia metaliczne, przyklejenia brzegowe, przyklejenia międzyściegowe, przyklejenie grani, braki przetopu, wycieki oraz nawisy.

Badania makroskopowe pozwalają określić: ilość i sposób ułożenia ściegów, parametry geometryczne złącza, wielkość strefy wpływu ciepła, a także głębokość wtopienia spoin pachwinowych.

badania makroskopowe na spoinie
spaw przebadany
badania makroskopowe na spawach

Spaw-projekt LABORATORIUM

ul. Architektów 10B/U-88
31-702 Kraków

biuro@laboratorium-ndt.pl

Tel./fax: +48 12 644 77 65
Tel. kom.: +48 507 509 467
Tel. Kom.: +48 796 664 662