Badania penetracyjne (PT)

Przeprowadzane badania penetracyjne, opierają się na zjawisku kapilarności, w którym ciecz wnika do bardzo wąskich nieciągłości, a następnie przy użyciu specjalnego wywoływacza, wyciągana jest na powierzchnię dając wskazanie.

Badania penetracyjne PT przeprowadzane są dla spoin doczołowych i pachwinowych oraz dla odkuwek i odlewów zbudowanych z materiałów ferromagnetycznych (np.: stale konstrukcyjne), nieferromagnetyczne (np.: stale austenityczne, miedź, mosiądz, brąz, aluminium), niemetaliczne (np.: ceramika).

Metodę tę stosuję się do wykrywania powierzchniowych wad typu: pęknięcia, porowatości, zawalcowania itp. Dodatkowo jest stosowana przy przeprowadzaniu prób szczelności zbiorników ciśnieniowych i rur.

Do badań penetracyjnych używane są preparaty firmy Karl Deutsch oraz MR.

badania penetracyjne – nakrętka
badania penetracyjne – koło zębate
badania penetracyjne – spoina

Spaw-projekt LABORATORIUM

ul. Architektów 10B/U-88
31-702 Kraków

biuro@laboratorium-ndt.pl

Tel./fax: +48 12 644 77 65
Tel. kom.: +48 507 509 467
Tel. Kom.: +48 796 664 662