Badania składu chemicznego

Badania składu chemicznego, obejmujące zarówno analizę jakościową jak i ilościową materiałów, wykonywane są metodą rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej (XRF-X-ray fluorescency).

Badania składu fazowego - badania jakościowe i ilościowe składu fazowego wykonywane są metodą dyfraktometrii rentgenowskiej XRD (X-ray diffractometry) w temperaturze pokojowej. Możliwe jest także wykonanie badania w podwyższonych temperaturach w osłonie gazów ochronnych lub w powietrzu.

Spaw-projekt LABORATORIUM

ul. Architektów 10B/U-88
31-702 Kraków

biuro@laboratorium-ndt.pl

Tel./fax: +48 12 644 77 65
Tel. kom.: +48 507 509 467
Tel. Kom.: +48 796 664 662