Badania wizualne (VT)

Metoda polegająca na ocenie elementu konstrukcji lub materiału nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu lupy, lusterka itp.

Badania wizualne VT, pozwalają na wykrycie szeregu niezgodności takich jak: pęknięcia, braki przetopu, podtopienia, porowatość, odkształcenia kątowe, pustki oraz wiele innych.

Obserwacje przeprowadzane są dla spoin pachwinowych oraz doczołowych. Są to najpowszechniejsze badania nieniszczące, w większości przypadków wykonywane w 100%, najczęściej w połączeniu z inna metodą badań nieniszczących.

Badania wizualne przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi polskimi normami (PN-EN ISO 17637:2011) lub według specyfikacji klienta.

badania wizualne – narzędzia
badania wizualne – spoina
badania wizualne – miernik cyfrowy
badania wizualne – mierniki ręczne

Spaw-projekt LABORATORIUM

ul. Architektów 10B/U-88
31-702 Kraków

biuro@laboratorium-ndt.pl

Tel./fax: +48 12 644 77 65
Tel. kom.: +48 507 509 467
Tel. Kom.: +48 796 664 662